Google+ www.thaimetaldetecting.com | เครื่องมือจับโลหะที่เมืองไทย

www.thaimetaldetecting.com

เครื่องมือจับโลหะที่เมืองไทย
คำแนะนำ ซื้อเครื่องจากตัวแทนจำหน่าย    thaimetaldetecting.com เป็นตัวแทนจำหน่าย Fisher และ Minelab แค่เพียงผู้เดียวภายในเมืองไทย    คำถาม โทรหาคุณ แมว ที่ 081-942-8680

คู่มือ GPX-5000 เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (0)

2/04/14 •

วิธีการใช้เครื่องจับโลหะ ยี่ห้อ ไมน์แล็บ (Minelab) รุ่น GPX-5000 เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว คือเป็นวิดีโอคือมีอเริ่มต้นได้รวดเร็ว