Google+ เปรี่ยบเทียบกัน ระหว่าง 3 รุ่น เฉพราะเครื่องที่หาทองธรรมชาติ | www.thaimetaldetecting.com

www.thaimetaldetecting.com

เครื่องมือจับโลหะที่เมืองไทย
คำแนะนำ ซื้อเครื่องจากตัวแทนจำหน่าย    thaimetaldetecting.com เป็นตัวแทนจำหน่าย Fisher และ Minelab แค่เพียงผู้เดียวภายในเมืองไทย    คำถาม โทรหาคุณ แมว ที่ 081-942-8680

เปรี่ยบเทียบกัน ระหว่าง 3 รุ่น เฉพราะเครื่องที่หาทองธรรมชาติ

หมทอง 3 รุ่น
เราได้เปรี่ยบเทียบ 3 รุน ที่ทิยมใช้ทั่วโลกสำหรับหาทองธรรมชาติ คือ ฟิชเชอร์ Gold Bug 2 ฟิชเชอร์ Gold Bug Pro และ ไมน์แล็บ Eureka Gold ทั้งหมดใช้เทคโนโบยี VLF ในการหาทองธรรมชาติ เราเปรียบเทียบในการ จับโลหะแต่ละขนาดว่าจะลึกเท่าไหร่ ปรับเครื่องให้เข้ากับสภาพของดิน และ ในการตัดหินแร่ออก วิธีการตัดหินแร่ออกจะสำคัญมากเพราะว่าพื้นที่ที่มีทองธรรมชาติจะมีหินแร่ผสมอยู่ทุกพื้นที่
แมวคิดว่า ความละเอียดสำหรับทองชิ้นเล็ก ๆ เชิ่น ทองขนาด 40 มิลลิกรัม รุ่น Gold Bug 2 จะมีประสิทธิภาพมากกว่าทุกเครื่องที่เปรียบเที่ยบกัน (คือจับลึกกว่า) ในกรณีหินที่มีแร่ผสมอยู่น้อยหรือมาก รุ่น Eureka Gold จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องที่เปรียบเทียบกัน เช่น จะมีระบบตัดหินแร่ออกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีแร่น้อยเครื่องก็จะไม่จับ แต่ถ้ามีแร่มากแค่ขยับเครื่องขึ้นลง เครื่องก็จะตัดแร่ออกโดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องปรับปุ่มที่ตัวเครื่อง รุ่น Gold Bug Pro จะมีตัวเลขขึ้นบนหน้าจอ จะบอกลักษณะของโลหะแต่ละชนิด ตัวเลขจะไม่เหมือนกัน เช่น โลหะที่เป็นเหล็ก ตัวเล็กจะขึ้นระหว่าง 0 – 15 ถ้าเป็นทองธรรมชาติ ตัวเล็กจะขึ้นระหว่าง 40 – 70 แล้วแต่ขนาด และมีระบบตัดหินที่มีแร่ผสมอยู่ แค่กดปุ่ม GG เครื่องก็จะตัดแร่ออกโดยอัตโนมัติ เรื่องรุ่นนี้เหมาะสำหรับใช้ในการค้นหาโลหะทั่วไปและหาทองธรรมชาติได้เช่นกัน

Leave a Response

You must be logged in to post a comment.