Google+ www.thaimetaldetecting.com | ติดต่อกับเรา

www.thaimetaldetecting.com

เครื่องมือจับโลหะที่เมืองไทย
คำแนะนำ ซื้อเครื่องจากตัวแทนจำหน่าย    thaimetaldetecting.com เป็นตัวแทนจำหน่าย Fisher และ Minelab แค่เพียงผู้เดียวภายในเมืองไทย    คำถาม โทรหาคุณ แมว ที่ 081-942-8680

contact info

ถ้าไม่สะดวกในการใช้ฟอร์มยังสามารถใช้อีเมลได้

ส่งอีเมล์ให้คุณแมวของ thaimetaldetectors.com: [javascript protected email address]

โทรหาคุณแมวที่ 081-942-8680 เฉพาะในช่วงเวลาทำการ เวลาไทย 08:00 -18:00 น.วันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้น

ติดต่อกับเรา

ติดต่อกับเราโดยอีเมล (ซ้ายมือ)หรือฟอร์ม (ข้างล่าง).